TEKNISKA DATA 2017-04-05T11:16:29+00:00

SAFE-SPIRAL ASTA -TEKNISKA DATA

Ytresistivitet är i snitt 8.0 kΩ / m2. Testrapport kan skickas enligt begäran.

*** ovannämnda storlekar är normativa, eftersom specialämne orsakar lite krympning efter spiralen avkylas

Nominal
yttre

Ø

Nominal
inre

Ø

Vikt
(genom-snitt)
kg / m

Vägg
W mm

Lyft
P mm

Rekommenderad slang diameter
mm

Rullängder

20mm

16.0mm

0.11

2.0

20

16 – 22

25m

25mm

20.6mm

0.17

2.2

21

20 – 27

25m

32mm

27.0mm

0.23

2.5

22

27 – 36

25m

40mm

34.6mm

0.29

2.7

24

34 – 44

25m

50mm

43.2mm

0.41

3.4

30

43 – 55

25m

63mm

55.6mm

0.70

3.7

27

55 – 67

25m

75mm

66.2mm

0.88

4.4

42

66 – 80

20m

90mm

80.2mm

1.20

4.9

45

80 – 98

20m

110mm

99.0mm

1.61

5.5

50

99 – 115

15m